Vytvořte fakturu

CITY Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CITY Trade
IČO 31380573
TIN 2020303263
DIČ SK2020303263
Datum vytvoření 10 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITY Trade
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 372 €
Zisk 10 577 €
Kapitál 473 421 €
Vlastní kapitál 86 933 €
Kontaktní informace
Email trajlinkova@columbex.sk
Telefon(y) 0220682750
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 459,260
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 407,009
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 407,009
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 90,619
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 316,390
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,474
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,490
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,490
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,490
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,984
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 130
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,854
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,777
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 119
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,658
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 459,260
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,510
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 79,629
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 79,629
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,577
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,226
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28,358
12. Odložený daňový závazek (481A) 28,358
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,868
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,610
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,258
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 326,524
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,658
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 293,253
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 28,613
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 76,372
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 76,372
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,372
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,157
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,647
D. Služby (účtová skupina 51) 1,844
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,388
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,901
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,901
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,215
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 104
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -100
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,115
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,538
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,578
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,577
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380573 TIN: 2020303263 DIČ: SK2020303263
 • Sídlo: CITY Trade, Rusovská cesta 1, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ľudovít Wittner Okružná 3 Trnava 917 01 01.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Michal Lazar 1 992 € (30%) Bratislava 811 07
  Optifin Real a.s. 4 648 € (70%) Stupava 900 15
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.10.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľudovít Wittner Okružná 3 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.10.2014
   03.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Minarovič Majakovského 2611/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2002
   21.06.2002Noví spoločníci:
   Optifin Real a.s. IČO: 35 821 744 Cementárska 15 Stupava 900 15
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Minarovič Majakovského 2611/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2002
   20.06.2002Zrušeny spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom kríži 10 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   17.12.2001Nové sidlo:
   Rusovská cesta 1 Bratislava 851 01
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Leškova 5 Bratislava 811 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   CITY Trade, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom kríži 10 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   18.11.1997Zrušené obchodné meno:
   COLUMBEX TRADE, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. Leškova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   COLUMBEX TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Leškova 5 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. Leškova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07