Vytvořte fakturu

VONEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VONEX
IČO 31380603
TIN 2020329971
DIČ SK2020329971
Datum vytvoření 11 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VONEX
Hradská 46A
21482
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 378 €
Zisk 2 587 €
Kapitál 59 112 €
Vlastní kapitál 35 170 €
Kontaktní informace
Email vonex@vonex.sk
Telefon(y) 0262520001, 0262520002, 0262520003, 0905751111
Mobile(y) 0905751111
Fax(y) 0220702610
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 129,175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 111,326
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 45,000
2. Software (013) - /073, 091A/ 45,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 66,326
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,971
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,701
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,654
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,849
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,377
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,785
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,797
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,565
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,565
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,232
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,675
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,149
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,526
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,175
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,757
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 60,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,867
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,867
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,587
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,202
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 405
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 405
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,226
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,664
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,664
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,448
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,358
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,785
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 463
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 463
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,108
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,216
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,216
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,379
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,378
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,378
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,887
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,703
D. Služby (účtová skupina 51) 10,180
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 157
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,847
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,847
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,491
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,495
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,933
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatní náklady (562A) 253
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,680
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,933
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,558
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 971
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,587
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380603 TIN: 2020329971 DIČ: SK2020329971
 • Sídlo: VONEX, Hradská 46A, 21482, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava 11.10.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Zoller 6 639 € (100%) Blagoevova 18 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2007Nové sidlo:
   Hradská 46A Bratislava 214 821 07
   23.10.2007Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   22.10.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Popradská 70 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kmetóni Špitálska 33 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Manas Hrobákova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1994Nové obchodné meno:
   VONEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 70 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-triedenie, zhromažďovanie, skladovanie, spracovanie a preprava odpadov z kovov
   nákup, predaj a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kmetóni Špitálska 33 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Manas Hrobákova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava