Vytvořte fakturu

BM DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BM DESIGN
IČO 31380654
TIN 2020353885
DIČ SK2020353885
Datum vytvoření 10 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BM DESIGN
Gogoľova 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 784 €
Zisk -3 397 €
Kapitál 47 184 €
Vlastní kapitál 36 916 €
Kontaktní informace
Email bmdesign@bmdesign.sk
webové stránky http://www.bmdesign.sk
Telefon(y) +421263836840
Mobile(y) +421910101001
Fax(y) 0263836840
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,325
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,035
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,035
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,492
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,182
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,361
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,069
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,025
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,649
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,376
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,384
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,384
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,384
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,660
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 411
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,249
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,325
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,519
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 303
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,974
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,542
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -568
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,397
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,281
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 154
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,127
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,887
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,887
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,560
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 701
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 486
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,493
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -475
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -475
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,983
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,784
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 8,154
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,829
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -199
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,017
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,164
D. Služby (účtová skupina 51) 17,453
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,380
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,849
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,467
4. Sociální náklady (527, 528) 64
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,668
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,346
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,346
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,233
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,167
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 204
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,437
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380654 TIN: 2020353885 DIČ: SK2020353885
 • Sídlo: BM DESIGN, Gogoľova 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10 24.09.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Malesich 3 320 € (50%) Kôstková 35 Bratislava 851 10
  Ing. Pavol Bihary 1 660 € (25%) Bratislava 851 04
  Ing. Jaroslav R. Bihary 1 660 € (25%) Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Bihary Šustekova 20 Bratislava 851 04
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   01.06.2006Nové sidlo:
   Gogoľova 5 Bratislava 851 01
   31.05.2006Zrušené sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Radovan Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   08.06.1999Nové obchodné meno:
   BM DESIGN spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Pavol Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Radovan Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   07.06.1999Zrušené obchodné meno:
   SAVAMA DESIGN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   02.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.05.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   konštrukčné a dizajnérske činnosti v strojárstve
   24.09.1996Noví spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   23.09.1996Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   SAVAMA DESIGN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   kovoobrábanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03