Vytvořte fakturu

MAKRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAKRO
IČO 31380662
TIN 2020320346
DIČ SK2020320346
Datum vytvoření 12 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKRO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 200 €
Zisk -1 007 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,582
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,200
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,582
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,947
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -20,579
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,007
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,529
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,429
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 986
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,443
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,174
C. Služby (účtová skupina 51) 15,148
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 73
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 73
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -73
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -47
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015