Vytvořte fakturu

TENER Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TENER Slovakia
IČO 31380794
TIN 2020874493
Datum vytvoření 10 Říjen 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo TENER Slovakia
Bajzova 7
82108
Bratislava
Financial information
Kapitál 8 473 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,473
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,473
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,892
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,255
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,255
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 4,637
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,581
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,581
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,473
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,473
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,473
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,790
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,683
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4241966.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31380794 TIN: 2020874493
 • Sídlo: TENER Slovakia, Bajzova 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Říjen 1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Atila Darázs 0 € (0%) Špitálska 20 Bratislava 811 09
  Ľubomír Zagorov 0 € (0%) Bajzova 7 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.06.1995Noví spoločníci:
   Atila Darázs Špitálska 20 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Atila Darázs Špitálska 20 Bratislava 811 09
   27.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Štekl Pečnianska 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Štekl Pečnianska 11 Bratislava 851 01
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   TENER Slovakia v.o.s.
   Nové sidlo:
   Bajzova 7 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   opravy, maľovanie a striekanie staršieho nábytku a predaj
   maliarske a natieračské práce
   výroba, predaj a montáž sádrových odliatkov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Zagorov Bajzova 7 Bratislava 821 08
   Ľuboš Štekl Pečnianska 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ľubomír Zagorov Bajzova 7 Bratislava 821 08
   Ľuboš Štekl Pečnianska 11 Bratislava 851 01