Vytvořte fakturu

Beiersdorf Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Obchodní název Beiersdorf Slovakia
IČO 31380824
TIN 2020303318
DIČ SK2020303318
Datum vytvoření 14 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Beiersdorf Slovakia
Riznerova 5
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 864 680 €
Zisk 2 793 415 €
Kapitál 7 258 895 €
Vlastní kapitál 4 427 051 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.beiersdorf.sk;http://www.nivea.sk
Telefon(y) +421252442166, +421252491569, +421252492847, +421257101611
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,316,524
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 131,147
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,533
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,533
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 127,614
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 127,614
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,156,121
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 168,046
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168,046
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 194,130
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 194,130
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,669,957
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,216,771
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,216,771
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,435,159
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,952
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,123,988
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,996
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,108,992
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29,256
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 29,256
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,316,524
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,699,988
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 340,964
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,345,609
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,345,609
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,793,415
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,616,536
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,724
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,724
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,169,259
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 822,874
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 822,874
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,695
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,054
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291,636
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,442,553
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 897,882
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 544,671
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,745,345
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,864,680
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,745,345
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,723
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93,612
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,190,353
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,910,745
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,134,815
D. Služby (účtová skupina 51) 7,166,745
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 764,477
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 559,096
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 191,449
4. Sociální náklady (527, 528) 13,932
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,632
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 87,257
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 87,257
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,169
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 64,624
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,031,889
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,674,327
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,533,040
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,845
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,580
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,400
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 180
XII. Kurzové zisky (663) 265
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,373
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,584
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,786
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,528
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,666,799
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 873,384
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 886,591
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,207
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,793,415
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016
 • IČO :31380824 TIN: 2020303318 DIČ: SK2020303318
 • Sídlo: Beiersdorf Slovakia, Riznerova 5, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Patrick Greve Pekařská 16 Praha 155 00 Česká republika 01.03.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Beiersdorf CEE Holding GmbH 200 000 € (100%) Viedeň 1100 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Patrick Greve Pekařská 16 Praha 155 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2016
   15.01.2008Noví spoločníci:
   Beiersdorf CEE Holding GmbH Laxenburger Strasse 151 Viedeň 1100 Rakúsko
   03.06.2005Nové sidlo:
   Riznerova 5 Bratislava 811 01
   14.10.1994Nové obchodné meno:
   Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ