Vytvořte fakturu

UNIMEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIMEDIA
IČO 31380999
TIN 2020306970
DIČ SK2020306970
Datum vytvoření 14 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMEDIA
Panónska cesta 7
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 991 819 €
Zisk 1 700 020 €
Kapitál 14 939 824 €
Vlastní kapitál 2 396 834 €
Kontaktní informace
Email unimedia@unimedia.sk
Telefon(y) 0232153501
Fax(y) 0232153504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,812,372
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 405,439
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,082
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,642
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,440
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 323,357
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 323,357
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,376,282
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 199
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 199
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,333,236
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,836,584
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,836,584
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82,251
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 414,401
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,847
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,532
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,315
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,651
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 811
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,539
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,301
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,812,372
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,052,791
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 279,621
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 279,621
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,700,020
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,759,581
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,936
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 33,936
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,938,605
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,478,565
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,478,565
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 194,404
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 87,122
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 178,514
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72,559
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72,559
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,714,481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 50,937,902
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,991,819
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,083
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,937,902
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,741,274
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 39,083
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65,543
D. Služby (účtová skupina 51) 45,564,908
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,869,936
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,397,843
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 438,593
4. Sociální náklady (527, 528) 33,500
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,119
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 34,333
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 34,333
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 134,402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,950
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,250,545
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,307,451
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,869
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,868
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,868
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,859
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,721
2. Ostatní náklady (562A) 15,721
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 462
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,676
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,990
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,225,555
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 525,535
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 525,489
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 46
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,700,020
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • IČO :31380999 TIN: 2020306970 DIČ: SK2020306970
  • Sídlo: UNIMEDIA, Panónska cesta 7, 85104, Bratislava
  • Datum vytvoření: 14 Říjen 1994
  • Ředitelé:
    Osoba Funkce Sídlo Datum
    Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 18.02.1999
    Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 29.01.2004
    Ing. Adriana Feketeová Kresánkova 1 Bratislava 841 05 29.05.2015
  • Vlastníci:
    Osoba Funkce Podíl Sídlo
    SORIA, a.s. 39 900 € (60%) Bratislava 811 02
    Euro Artmedia s. r. o. 23 940 € (36%) Bratislava 811 08
    Ing. Juraj Máťuš 2 660 € (4%) Pod násypom 1624/10 Bratislava 841 03
    • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
      12.06.2015Nový štatutárny orgán:
      Ing. Adriana Feketeová Kresánkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.05.2015
      11.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
      14.05.2015Noví spoločníci:
      Ing. Juraj Máťuš Pod násypom 1624/10 Bratislava 841 03
      11.03.2015Zrušeny spoločníci:
      Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06
      26.04.2013Nový štatutárny orgán:
      Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
      25.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Vladimír Vokaľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
      22.09.2011Nové predmety činnosti:
      prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
      Noví spoločníci:
      Euro Artmedia s. r. o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
      Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.1999
      Ing. Vladimír Vokaľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
      21.09.2011Zrušeny spoločníci:
      EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
      Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
      Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
      09.07.2009Nový štatutárny orgán:
      Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 29.01.2004
      08.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
      11.06.2009Nový štatutárny orgán:
      Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
      10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.01.2004
      13.05.2008Noví spoločníci:
      SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
      12.05.2008Zrušeny spoločníci:
      SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Révová 7 Bratislava 811 02
      25.01.2008Noví spoločníci:
      SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Révová 7 Bratislava 811 02
      24.01.2008Zrušeny spoločníci:
      SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Palárikova 15 Bratislava 811 04
      14.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.1999
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrová 79 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 14.10.1994
      03.03.2007Nové sidlo:
      Panónska cesta 7 Bratislava 851 04
      Noví spoločníci:
      SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Palárikova 15 Bratislava 811 04
      Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
      02.03.2007Zrušené sidlo:
      Panónska cesta 9 Bratislava 851 04
      Zrušeny spoločníci:
      SORIA & GREY. spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
      26.03.2004Nové sidlo:
      Panónska cesta 9 Bratislava 851 04
      25.03.2004Zrušené sidlo:
      Panónska 9 Bratislava 851 04
      17.03.2004Nové obchodné meno:
      UNIMEDIA, s.r.o.
      16.03.2004Zrušené obchodné meno:
      UNIMEDIA, spol. s r.o.
      05.03.2004Nové sidlo:
      Panónska 9 Bratislava 851 04
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.1999
      Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.01.2004
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrová 79 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 14.10.1994
      04.03.2004Zrušené sidlo:
      Vysoká 14 Bratislava 811 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
      Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
      Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
      27.04.2001Nové predmety činnosti:
      sprostredkovateľská činnosť
      17.05.1999Nový štatutárny orgán:
      PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
      Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
      Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
      16.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
      15.02.1999Nové sidlo:
      Vysoká 14 Bratislava 811 06
      Noví spoločníci:
      EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
      SORIA & GREY. spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
      14.02.1999Zrušené sidlo:
      Sasinkova 6 Bratislava 811 08
      Zrušeny spoločníci:
      EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. Sasinkova 5 Bratislava 811 08
      SORIA and GREY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava 821 02
      13.02.1997Nové sidlo:
      Sasinkova 6 Bratislava 811 08
      Noví spoločníci:
      EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. Sasinkova 5 Bratislava 811 08
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava 821 02
      Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
      12.02.1997Zrušené sidlo:
      Benediktiho 5 Bratislava 811 05
      Zrušeny spoločníci:
      DORLAND/B.M.A., spol. s r.o. Drieňova 3 Bratislava
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konateľ
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov
      28.09.1995Nové obchodné meno:
      UNIMEDIA, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Benediktiho 5 Bratislava 811 05
      27.09.1995Zrušené obchodné meno:
      MEDIAUNI, spol. s r.o.
      Zrušené sidlo:
      Včelárska 29 Bratislava 821 05
      14.10.1994Nové obchodné meno:
      MEDIAUNI, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Včelárska 29 Bratislava 821 05
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
      poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, propagácie a inzercie
      výroba reklamných a propagačných produktov
      prieskum trhu
      nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
      Noví spoločníci:
      SORIA and GREY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
      DORLAND/B.M.A., spol. s r.o. Drieňova 3 Bratislava
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov