Vytvořte fakturu

BSP - servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.09.2016
Basic information
Obchodní název BSP - servis
IČO 31381081
TIN 2020303351
DIČ SK2020303351
Datum vytvoření 03 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSP - servis
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 734 €
Zisk -33 943 €
Kapitál 1 375 680 €
Vlastní kapitál -7 459 €
Kontaktní informace
Email info@bspservis.sk
Telefon(y) 0248206114, 0259361105
Date of updating data: 12.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,205,343
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,205,343
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 802,026
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 715,959
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,357
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,710
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,007,369
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -60,567
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 165,970
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 165,970
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 182,567
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -375,161
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,943
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,067,936
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,223,832
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 840,436
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 685,426
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,467
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 153,543
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 233
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,435
Date of updating data: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,734
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,131
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,955
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,648
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 65,170
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,131
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,103
C. Služby (účtová skupina 51) 26,596
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,074
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 28,973
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,293
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -32,436
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,744
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 262
X. Úrokové výnosy (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 257
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 809
M. Úrokové náklady (562) 278
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 531
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -547
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,983
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,943
Date of updating data: 12.09.2016
Date of updating data: 12.09.2016