Vytvořte fakturu

L.E.B.O. advertising - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L.E.B.O. advertising
IČO 31381090
TIN 2020303483
Datum vytvoření 04 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.E.B.O. advertising
Haydnova 12
81103
Bratislava
Financial information
Zisk -594 €
Kapitál 35 197 €
Vlastní kapitál 34 827 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255571525
Fax(y) 0255571525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,203
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,203
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,785
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,729
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,418
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,397
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,203
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,233
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,006
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,006
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -594
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 970
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 970
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 390
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 530
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50
D. Služby (účtová skupina 51) 50
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 64
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -114
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -594
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4199655.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381090 TIN: 2020303483
 • Sídlo: L.E.B.O. advertising, Haydnova 12, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03 04.10.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Greguš 39 833 € (100%) Haydnova 12 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.10.1994
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.10.1994
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.10.1994
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   18.12.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru
   leasingová činnosť
   reprografické služby
   návrh a realizácia počitačovej grafiky
   výroba videa a digitálnych záznamov
   Noví spoločníci:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   04.10.1994Nové obchodné meno:
   L.E.B.O. advertising, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy;
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod;
   návrh, realizácia a sprostredkovanie fotografických prác, grafického, priemyselného a interiérového designu, odevov a módnych doplnkov;
   Noví spoločníci:
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Greguš Haydnova 12 Bratislava 811 03
   Zuzana Miskolcziová Jungmanova 18 Bratislava 851 01