Vytvořte fakturu

LQ-THERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LQ-THERM
IČO 31381154
TIN 2020303384
DIČ SK2020303384
Datum vytvoření 14 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LQ-THERM
Pluhová 66
83103
Bratislava
Financial information
Kapitál 144 030 €
Vlastní kapitál -75 260 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,056
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 49,186
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 639
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 51,056
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,295
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,260
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 326
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,351
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,351
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,312
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015