Vytvořte fakturu

TEXART Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název TEXART Bratislava
IČO 31381294
TIN 2020320489
DIČ SK2020320489
Datum vytvoření 17 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEXART Bratislava
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 461 560 €
Zisk 31 700 €
Kapitál 801 206 €
Vlastní kapitál 483 584 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243191734, +421243635962, +421243635626, +421243411168, +421243635963
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 620,761
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,244
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 70,244
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,737
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,507
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,326
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 99,629
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,629
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,996
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 11,996
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 400,628
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 395,359
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,825
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,534
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,227
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,073
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,963
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,110
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,191
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,484
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 10,707
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 620,761
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,978
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 70,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 70,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 145,278
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 145,278
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,700
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,783
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 457
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 457
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,820
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 9,820
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 335,146
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 327,592
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,270
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,322
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,522
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,673
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 687
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,460,615
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,461,560
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,363,146
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 97,469
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 945
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,413,119
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 802,594
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,025
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -1,870
D. Služby (účtová skupina 51) 287,036
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 271,679
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 196,465
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,442
4. Sociální náklady (527, 528) 6,772
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,198
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,176
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,633
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,441
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 356,830
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,570
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,066
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 58
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,008
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,477
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,964
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,264
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,374
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,110
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,700
Date of updating data: 23.09.2016
 • IČO :31381294 TIN: 2020320489 DIČ: SK2020320489
 • Sídlo: TEXART Bratislava, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Rupert Mauerhofer Burgenlandsiedlung 18 Pinkafeld A - 7423 Rakúsko 12.08.2009
  Erich Gieselman Altensennerweg 15 Herford D-32044 Spolková republika Nemecko 19.06.2009
  Ralf Kessler Spiekeroogstr 1 Bielefeld 337 29 Nemecká spolková republika 02.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ahlers Austria GmbH 70 000 € (100%) Mariasdorf A-7433 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ralf Kessler Spiekeroogstr 1 Bielefeld 337 29 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 02.06.2015
   21.10.2014Noví spoločníci:
   Ahlers Austria GmbH Mariasdorf Mariasdorf A-7433 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Rupert Mauerhofer Burgenlandsiedlung 18 Pinkafeld A - 7423 Rakúsko
   Erich Gieselman Altensennerweg 15 Herford D-32044 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 19.06.2009
   12.01.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   05.04.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   TEXART Bratislava, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť