Vytvořte fakturu

BSTO DEVELOPMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BSTO DEVELOPMENT
IČO 31381332
TIN 2020303362
DIČ SK2020303362
Datum vytvoření 18 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSTO DEVELOPMENT
Vojenská 29A
93401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 433 972 €
Zisk -102 138 €
Kapitál 1 385 897 €
Vlastní kapitál 441 679 €
Kontaktní informace
Email bsto@bsto.sk
Telefon(y) 0366307950, 0366307951
Fax(y) 0366307951
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,624,285
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,245,964
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,245,964
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 947,592
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 292,409
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,963
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 378,321
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 185,706
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 149,073
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,073
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,633
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 192,615
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,899
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 189,716
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624,285
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 367,935
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 367,935
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102,138
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,321,793
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,060
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,060
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,284,467
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 177,767
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,767
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 773,968
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,036
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,165
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314,051
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,245
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,245
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 29,021
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 433,972
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,657
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 425,689
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,450
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -14,824
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 528,946
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,317
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,894
D. Služby (účtová skupina 51) 50,942
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 249,761
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 181,586
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,190
4. Sociální náklady (527, 528) 3,985
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,258
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 79,520
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 79,520
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,240
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,327
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,687
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -94,974
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 326,193
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,687
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) -752
2. Ostatní náklady (562A) -752
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,439
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,658
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102,138
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381332 TIN: 2020303362 DIČ: SK2020303362
 • Sídlo: BSTO DEVELOPMENT, Vojenská 29A, 93401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.09.2003Nové obchodné meno:
   BSTO DEVELOPMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vojenská 29A Levice 934 01
   Noví spoločníci:
   BSTO LIMITED, ID No.: 571360 Suite 204, Banderway House, 156 - 162 Kilburn High Road Londýn, NW6 4JD Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Lecký Janka Kráľa 51 Starý Tekov 935 26 Vznik funkcie: 01.10.2003
   24.09.2003Zrušené obchodné meno:
   BSTO SLOVAK DEVELOPMENT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. IČO: 31 335 209 Čajakova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 1660/7 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   12.10.1998Noví spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. IČO: 31 335 209 Čajakova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 1660/7 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 7 Bratislava 831 02
   18.10.1994Nové obchodné meno:
   BSTO SLOVAK DEVELOPMENT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom, predaj a správa nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 7 Bratislava 831 02