Vytvořte fakturu

EFIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název EFIN
IČO 31381341
TIN 2020337396
DIČ SK2020337396
Datum vytvoření 17 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EFIN
Hurbanovo námestie 1
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 601 881 €
Zisk 4 845 €
Kapitál 328 271 €
Vlastní kapitál 87 210 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948059302, +421948598307, +421948299848, +421948664424, +421948020102, +421948020103, +421948491636, +421948833880, +421948833881
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 399,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,286
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,286
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,286
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,120
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,536
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 4,536
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 28,908
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 27,201
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,201
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,707
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,841
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,841
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 355,835
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,098
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 354,737
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,923
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,923
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,938
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 64,253
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 840
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 840
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,845
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,530
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,512
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,512
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 100,018
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,589
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,589
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,993
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,138
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,440
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 503
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,355
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 217,861
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 217,861
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 602,670
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 601,881
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 298,634
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 303,247
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,210
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 98,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 44,112
D. Služby (účtová skupina 51) 346,151
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 103,453
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 76,913
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,136
4. Sociální náklady (527, 528) 2,404
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 184
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 184
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 708
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,671
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,138
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 789
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 592
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 592
XII. Kurzové zisky (663) 197
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,037
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,945
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,423
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,578
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,578
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,845
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :31381341 TIN: 2020337396 DIČ: SK2020337396
 • Sídlo: EFIN, Hurbanovo námestie 1, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubica Guttmanová Semenárska 212/9 Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10 01.06.2011
  Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika 04.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Petr Krbec 10 000 € (100%) Proutěná 428 Praha 4 149 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.09.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Vydavateľská činnosť
   Reklamné a marketingové služby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Guttmanová Semenárska 212/9 Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 01.06.2011
   27.03.2013Nové sidlo:
   Hurbanovo námestie 1 Bratislava 811 06
   30.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.1994
   14.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   EFIN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným