Vytvořte fakturu

ATANI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATANI
IČO 31381481
TIN 2020353874
DIČ SK2020353874
Datum vytvoření 20 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATANI
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 420 870 €
Zisk 25 760 €
Kapitál 170 092 €
Vlastní kapitál 37 074 €
Kontaktní informace
Email atani@atani.sk
Telefon(y) +421263834855, +421263838329, +421263834665, +421263835902
Fax(y) 0263834855
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 58,254
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 58,254
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,954
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104,884
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 49,783
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,290
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,244
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 163,138
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,834
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,160
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,317
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,760
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,304
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,956
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 91,289
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 72,766
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,139
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,384
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 420,870
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 194,710
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 226,283
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -123
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 379,566
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 149,324
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 66,380
C. Služby (účtová skupina 51) 33,520
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 117,863
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,029
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,438
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 41,304
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 171,646
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,841
M. Úrokové náklady (562) 4,355
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,474
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,837
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,467
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,707
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015