Vytvořte fakturu

SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná
Stav V likvidaci
IČO 31381502
TIN 2020934982
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná
Mánesovo nám. 1
85201
Bratislava
Financial information
Kapitál 129 344 €
Vlastní kapitál 43 943 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 129,344
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 128,366
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 128,366
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 128,366
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 978
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 936
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 280
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 656
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,344
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,943
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,242
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,242
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -28,687
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,687
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,401
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 85,401
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 345
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 85,056
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262863.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381502 TIN: 2020934982
 • Sídlo: SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná, Mánesovo nám. 1, 85201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   SPRÁVA FONDOV Bratislava, a.s. - investičná spoločnosť v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   03.03.1998Zrušené obchodné meno:
   SPRÁVA FONDOV Bratislava, a.s. - investičná spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tibor Budvesel Adámiho 22 Bratislava
   Ing. Zuzana Neubauerová Novohorská 26 Bratislava 831 06
   Mária Strečková Jiráskova 25 Lučenec 987 04
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   SPRÁVA FONDOV Bratislava, a.s. - investičná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 852 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   založenie a správa investičných a podielových fondov v súlade so zákonom č.248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tibor Budvesel Adámiho 22 Bratislava
   Ing. Zuzana Neubauerová Novohorská 26 Bratislava 831 06
   Mária Strečková Jiráskova 25 Lučenec 987 04