Vytvořte fakturu

Pro futuro - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pro futuro
IČO 31381553
TIN 2020868014
DIČ SK2020868014
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro futuro
Sibírska 11
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 292 562 €
Zisk -789 €
Kontaktní informace
Email humavet@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0244251143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,227
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,227
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,227
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,982
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,549
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 778
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,505
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 85,209
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,605
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,228
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,856
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -789
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,604
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 435
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 57,879
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,580
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,330
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,845
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,124
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 292,562
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 291,519
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,039
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 295,067
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 242,841
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,800
C. Služby (účtová skupina 51) 9,872
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 40,144
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 178
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 232
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,505
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,045
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4,281
X. Úrokové výnosy (662) 2
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,279
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,605
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,605
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,676
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 171
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -789
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381553 TIN: 2020868014 DIČ: SK2020868014
 • Sídlo: Pro futuro, Sibírska 11, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01 20.06.2013
  Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07 20.06.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Andrea Hostová 1 660 € (25%) Nezábudková 36 Bratislava 821 01
  Lucia Nantlová 1 660 € (25%) Slatinská 34 Bratislava 821 07
  Mgr. Darina Nantlová 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01
   Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   23.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   28.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.06.2013
   Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.2013
   27.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Darina Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   04.08.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   09.10.1997Nové sidlo:
   Sibírska 11 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   13.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenskom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   Pro futuro, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsau voľnej živnosti
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie výkonu služieb - zabezpečovanie poradenstva na úseku sociálnych vecí
   kúpa, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01