Vytvořte fakturu

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
IČO 31381570
TIN 2020320533
DIČ SK2020320533
Datum vytvoření 21 Říjen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ENERGOPROJEKT SLOVAKIA
Cintorínska 5
94901
Nitra
Financial information
Prodej a příjem 560 662 €
Zisk 28 938 €
Kapitál 655 976 €
Vlastní kapitál 445 070 €
Kontaktní informace
Email egp@netax.sk
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 652,131
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 645,988
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 109
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 404
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 404
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 404
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 239,679
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 232,190
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,190
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,380
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 405,796
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,459
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 403,337
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,143
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,131
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,012
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 652,131
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,008
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,190
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,190
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,642
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,642
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 392,238
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 392,238
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,938
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,954
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,046
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,046
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 153,406
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,306
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,306
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 46,576
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,618
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,761
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 145
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,502
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,502
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 169
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 169
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 560,662
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 560,662
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 518,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,438
D. Služby (účtová skupina 51) 81,431
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 426,555
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 293,183
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 17,208
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 104,241
4. Sociální náklady (527, 528) 11,923
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 511
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,967
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,760
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 470,793
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 45
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,224
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 708
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,147
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,613
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,675
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,675
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,938
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016
 • IČO :31381570 TIN: 2020320533 DIČ: SK2020320533
 • Sídlo: ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, Cintorínska 5, 94901, Nitra
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Kvetán predseda Hattalova 1065/21 Bratislava 831 03 19.01.2016
  Ing. Anton Letko člen Hanulova 34 Nitra 949 01 19.01.2016
  Ing. Rudolf Hronkovič člen Ulica Jána Hollého 8479/5 Trnava 917 01 19.01.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kvetán - predseda predstavenstva Hattalova 1065/21 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 19.01.2016
   Ing. Anton Letko - člen predstavenstva Hanulova 34 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 19.01.2016
   Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva Ulica Jána Hollého 8479/5 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 19.01.2016
   30.07.2009Nové sidlo:
   Cintorínska 5 Nitra 949 01
   12.01.1996Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   projektovanie priemyselných a energetických stavieb
   21.10.1994Nové obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská činnosť v oblasti energetiky
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo