Vytvořte fakturu

BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP
IČO 31381626
TIN 2020303736
DIČ SK2020303736
Datum vytvoření 26 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BCG BRATISLAVA CONSULTING GROUP
Nám. SNP 21
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 624 623 €
Zisk 12 389 €
Kontaktní informace
Email bcg@stonline.sk
Telefon(y) 0243412384, 0243412389, 0243415318, 0252496501
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 251,573
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 55,649
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 55,649
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,001
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 8,298
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 27,350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 194,150
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 122,520
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 100,594
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 100,594
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,746
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,180
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,630
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 370
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 71,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,774
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 774
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 1,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 251,573
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 89,706
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 20,000
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 50,014
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 50,014
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,389
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,867
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 63,426
6. Long-term advance payments received (475A) 62,943
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 483
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 80,766
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,232
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,232
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,198
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,917
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,257
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,162
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,675
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,675
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 624,633
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 624,623
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 624,623
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,691
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,255
D. Služby (účtová skupina 51) 120,583
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 477,622
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 346,528
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 117,365
4. Sociální náklady (527, 528) 13,729
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 934
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 204
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,093
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,932
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 498,785
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,560
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,560
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,538
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,394
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,005
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,005
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,389
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016