Vytvořte fakturu

ISTER SCIENCE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISTER SCIENCE
IČO 31381642
TIN 2020303703
DIČ SK2020303703
Datum vytvoření 20 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTER SCIENCE
Továrenská 1
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 181 €
Zisk -4 013 €
Kapitál 9 713 €
Vlastní kapitál -25 645 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905498975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,266
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 693
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 693
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 693
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,528
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,892
3. Výrobky (123) - /194/ 3,892
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,123
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 937
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 937
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 186
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,513
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 170
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,343
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 45
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,266
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,658
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 671
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 671
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,594
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,565
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,159
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,013
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,924
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 104
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,820
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,739
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,181
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,181
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,847
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,154
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,816
D. Služby (účtová skupina 51) 4,143
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,973
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,778
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 370
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 370
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 450
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,053
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381642 TIN: 2020303703 DIČ: SK2020303703
 • Sídlo: ISTER SCIENCE, Továrenská 1, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava 20.10.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Darina Halašová 5 643 € (85%) Továrenská 1 Bratislava
  Viera Orthová 996 € (15%) Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   20.10.1994Nové obchodné meno:
   ISTER SCIENCE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská, sprostredkovateľská a distribučná činnosť v oblasti tlače a kníh
   vzdelávacia činnosť v jazykovej oblasti
   Noví spoločníci:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava