Vytvořte fakturu

DENTAL STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název DENTAL STUDIO
IČO 31381651
TIN 2020843286
Datum vytvoření 26 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DENTAL STUDIO
Budovateľská 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 469 €
Zisk -28 911 €
Kapitál 26 593 €
Vlastní kapitál 20 818 €
Kontaktní informace
Email info@majtan.sk
Telefon(y) 0255960205
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,732
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,732
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,732
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,175
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,212
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,259
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 38,907
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,949
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,962
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,696
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,911
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,856
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 498
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,326
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 189
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,728
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 41,409
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,032
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,469
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 71,379
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 90
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100,313
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,045
C. Služby (účtová skupina 51) 42,780
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,055
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 280
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,966
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 187
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -28,844
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,554
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 67
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 67
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -28,911
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,911
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016