Vytvořte fakturu

LDM Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LDM Bratislava
IČO 31381685
TIN 2020337418
DIČ SK2020337418
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LDM Bratislava
Mierová 151
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 631 108 €
Zisk 8 062 €
Kapitál 736 798 €
Vlastní kapitál 239 108 €
Kontaktní informace
Email sarminova@ldm.sk
webové stránky http://www.ldm.sk
Telefon(y) +421243414945, +421243415027, +421243415028, +421243415029
Fax(y) 0243415029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 595,586
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,652
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,652
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,652
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 587,159
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,357
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,357
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 38,403
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 38,081
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,081
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 322
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 244,572
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 244,572
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,562
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,010
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 290,827
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 753
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 290,074
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,775
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,775
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 595,586
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,171
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 40,443
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,632
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,632
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 47,075
2. Ostatní fondy (427, 42X) 47,075
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 139,959
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 139,959
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,062
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,415
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,236
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,236
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 325,963
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 169,694
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,814
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,535
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,345
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 108,656
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,044
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,437
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 132
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,216
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,216
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,000
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 6,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,630,905
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,631,108
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,488,962
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 141,942
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 204
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,620,110
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,074,492
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 39,364
D. Služby (účtová skupina 51) 214,626
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 274,936
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 229,747
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,546
4. Sociální náklady (527, 528) 3,643
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 591
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,328
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,328
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,447
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,326
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,998
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 302,422
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 369
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 364
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 364
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 140
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,082
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,020
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,020
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,062
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381685 TIN: 2020337418 DIČ: SK2020337418
 • Sídlo: LDM Bratislava, Mierová 151, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika 03.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  L D M, spol. s r.o. 10 000 € (100%) Česká Třebová 560 02 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.11.2002Nové sidlo:
   Mierová 151 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika Vznik funkcie: 03.05.2000
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice 935 85 Vznik funkcie: 03.05.2000
   07.10.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   L D M, spol. s r.o. IČO: 60 934 384 Litomyšlská 1378 Česká Třebová 560 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice 935 85 Vznik funkcie: 03.05.2000
   06.10.2002Zrušeny spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice
   19.07.2000Noví spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Dytrt Lochmanová 1068 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pradiarska 3048/7 Levice
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   02.02.1999Noví spoločníci:
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Ing. Jaroslav Hladík Muškátová 42 Bratislava 821 01
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava 811 07
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o IČO: 17 324 211 Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   08.01.1997Nové sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o IČO: 17 324 211 Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. IČO: 60 934 387 Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   07.01.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   LDM Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   práce konštrukčné a vývojové, s výnimkou projektovej činnosti
   montáž a údržba priemyselných armatúr, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   Noví spoločníci:
   INTRAM spol. s r.o Muškátova 42 Bratislava
   LDM spol. s r.o. Benátky 2044 Česká Třebová Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Hladík Krížna 10 Bratislava