Vytvořte fakturu

ILServices - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název ILServices
IČO 31381693
Datum vytvoření 24 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ILServices
90041
Rovinka
Financial information
Zisk -551 €
Kapitál 16 768 €
Vlastní kapitál 16 537 €
Kontaktní informace
Email janosdeakova@yahoo.com
Telefon(y) 0250234322
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,525
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,525
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,172
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,395
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,777
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,697
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,986
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 575
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 913
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,410
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -551
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 711
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 711
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 231
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -71
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -551
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016