Vytvořte fakturu

Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond
Stav V likvidaci
IČO 31381791
TIN 2020934993
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond
Mánesovo nám. 1
85201
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,643
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,643
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,643
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,643
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,643
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,643
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,916
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,596
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,596
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -126,706
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -126,706
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,559
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 93,559
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,177
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,177
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,252
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 95
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4230240.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381791 TIN: 2020934993
 • Sídlo: Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond, Mánesovo nám. 1, 85201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.11.1999Nové obchodné meno:
   Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA a.s.- investičný fond v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.11.1999Zrušené obchodné meno:
   Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA a.s.- investičný fond
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Edita Gavorová - predseda Rumančekova 40 Bratislava
   JUDr. Richard Schin - člen Dostojevského rad 1 Bratislava
   JUDr. Ján Sitarčík - člen Mierová 8 Lučenec
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA a.s.- investičný fond
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 852 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov a investičných bodov za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Edita Gavorová - predseda Rumančekova 40 Bratislava
   JUDr. Richard Schin - člen Dostojevského rad 1 Bratislava
   JUDr. Ján Sitarčík - člen Mierová 8 Lučenec