Vytvořte fakturu

ProMinent Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ProMinent Slovensko
IČO 31381821
TIN 2020334151
DIČ SK2020334151
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ProMinent Slovensko
Roľnícka 21
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 756 403 €
Zisk 334 623 €
Kapitál 3 615 798 €
Vlastní kapitál 3 046 223 €
Kontaktní informace
Email prominent@prominent.sk
webové stránky http://www.prominent.sk
Telefon(y) +421248200111
Fax(y) 0243711030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,370,661
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,363,315
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,363,315
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 995,295
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 271,102
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 96,918
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,987,321
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 279,874
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 279,874
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,612
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,612
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,582,195
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,466,465
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,316,865
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115,730
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,123,640
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,320
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,122,320
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,025
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 20,025
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,370,661
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,180,846
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 241,287
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 241,287
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 82
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,129
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,129
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,580,725
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,580,725
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 334,623
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,189,815
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,920
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,920
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 46,536
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 46,536
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,026,959
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 670,864
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,617
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,247
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 166,672
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 38,726
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,697
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 102,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,653,615
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,756,403
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,350,650
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 302,965
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 90,437
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,320,760
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,205,040
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 62,667
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 7,450
D. Služby (účtová skupina 51) 155,055
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 706,028
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 576,678
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 122,334
4. Sociální náklady (527, 528) 7,016
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,874
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,874
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,874
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 77,735
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -24,373
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,410
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 435,643
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,223,403
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,673
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 482
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 482
XII. Kurzové zisky (663) 14,191
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,198
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10,211
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,986
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 430,118
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 95,495
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 97,952
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,457
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 334,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381821 TIN: 2020334151 DIČ: SK2020334151
 • Sídlo: ProMinent Slovensko, Roľnícka 21, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Grejták, CSc. Fedinova 3 Bratislava 16.04.1996
  Dr. Andreas Dulger Ludolf - Krehl - Str. 52 Heidelberg 691 20 SRN 19.10.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ProMinent GmbH 241 287 € (100%) Heidelberg 691 23 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.04.2014Noví spoločníci:
   ProMinent GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   11.04.2014Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   26.04.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   projektová činnosť - vypracovanie dokumentácie a projektu v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   25.04.2013Zrušeny spoločníci:
   ProMinent - Holding GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   12.05.2006Noví spoločníci:
   ProMinent - Holding GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 Heidelberg 691 23 SRN
   11.05.2006Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   04.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Dr. Andreas Dulger Ludolf - Krehl - Str. 52 Heidelberg 691 20 SRN Vznik funkcie: 19.10.2004
   03.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Helmut Karl Kuklok Beethovenstrasse 6 Schriesheim 691 98 SRN dlhodobý pobyt na území SR : 116 Kuchyňa
   23.11.2000Nové sidlo:
   Roľnícka 21 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti čistenia a úpravy vôd a bazénov
   rozbory a analýza úžitkovej a pitnej vody
   kompletizácia a montáž technologických celkov pre úpravne vody, chemickú úpravu vody a chemické čistenie, s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   konštrukčné práce v oblasti strojných zariadení s výnimkou projektovania a tvorby diel podľa autorského zákona
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Zrušeny spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   16.04.1996Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 20
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava
   Dr. Helmut Karl Kuklok Beethovenstrasse 6 Schriesheim 691 98 SRN dlhodobý pobyt na území SR : 116 Kuchyňa
   15.04.1996Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava
   03.07.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 03
   02.07.1995Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ProMinent Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   Noví spoločníci:
   ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmacher-gewan 5-11 Heidelberg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Grejták , CSc. Fedinova 3 Bratislava