Vytvořte fakturu

IKS, Ing. Konrad Stefan - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IKS, Ing. Konrad Stefan
IČO 31381847
TIN 2020918460
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IKS, Ing. Konrad Stefan
Strojnícka 23
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 293 €
Zisk 675 €
Kapitál 127 819 €
Vlastní kapitál 16 897 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243420316
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 51,225
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 51,225
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,534
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 62,469
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,006
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 128,759
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,572
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,594
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 675
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,187
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 155
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 110,622
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,723
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 101,419
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 410
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,293
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,293
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,321
C. Služby (účtová skupina 51) 411
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 971
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,457
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 482
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 972
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,882
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 243
X. Úrokové výnosy (662) 243
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 183
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,155
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 675
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4227228.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381847 TIN: 2020918460
 • Sídlo: IKS, Ing. Konrad Stefan, Strojnícka 23, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava 12.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stefan Konrad 6 639 € (100%) Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.09.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   08.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   07.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   IKS, Ing. Konrad Stefan, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 23 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru všetkého druhu nevyžadujúceho zvláštne povolenie formou maloobchodu a veľkoobchodu
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - správa budov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava