Vytvořte fakturu

HITECO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HITECO
IČO 31381995
TIN 2020303604
DIČ SK2020303604
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HITECO
Hviezdoslavovo nám. 20
81459
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 548 796 €
Zisk -72 290 €
Kapitál 2 939 536 €
Vlastní kapitál 585 520 €
Kontaktní informace
Email obchod@hiteco.sk
Telefon(y) 0252631161, 0252631162, 0252631163, 0252927782
Fax(y) 0252927782
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,996,929
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,883
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,883
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 65,883
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,926,746
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,181,412
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,181,412
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 602,304
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 601,290
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 601,290
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 849
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 61,936
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 61,936
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,094
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,834
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 67,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,300
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,286
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,996,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,230
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 302,149
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 276,032
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 326,673
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,641
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,290
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,256
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,420
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,420
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,499,075
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 845,759
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 845,759
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 554,436
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,664
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,549
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,541
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,126
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,511
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,511
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 550
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 37,700
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -69,557
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) -69,557
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,493,211
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,548,796
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 658,081
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,835,130
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,485
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,605,013
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 523,974
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 557,011
D. Služby (účtová skupina 51) 1,103,809
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 251,051
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 177,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,899
4. Sociální náklady (527, 528) 12,040
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,679
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,371
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,371
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,118
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -56,217
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 308,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 191
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 191
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,710
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,910
2. Ostatní náklady (562A) 2,910
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,800
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,495
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -63,712
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,578
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,630
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -52
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,290
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31381995 TIN: 2020303604 DIČ: SK2020303604
 • Sídlo: HITECO, Hviezdoslavovo nám. 20, 81459, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Olejár A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01 27.11.1995
  Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď 27.11.1995
  Štefan Dobročáni Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01 22.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Olejár 2 224 € (33.3%) A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01
  Ing. Miroslav Mikovič 2 224 € (33.3%) D. Štúra 764/25 Sereď
  Štefan Dobročáni 2 224 € (33.3%) Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.05.2010Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 814 59
   03.05.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 813 46
   13.03.2010Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď 926 01
   Štefan Dobročáni Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Dobročáni Fraňa Kráľa 56 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.12.2009
   12.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1995
   10.05.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení tlakových a plynových
   vzdelávanie v oblasti tlakových a plynových zariadení
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Olejár A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď Vznik funkcie: 27.11.1995
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1995
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Olejár A. Hlinku 3044/15 Sereď 926 01
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   28.06.1996Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 813 46
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierských stavieb
   vykonávanie revízií plynových zariadení a parných kotlov
   27.06.1996Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž interiérových doplnkov
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   pomocné stavebné práce
   elektroinštalácie
   montáž a servis elektrických zariadení do 1 000 V
   Noví spoločníci:
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Dobročáni Hálova 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Mikovič D. Štúra 764/25 Sereď
   Ing. Peter Olejár nám. Slobody 31/12 Sereď
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   HITECO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžiniering, konzulting, kontroling v oblasti progresívnych technologií riadiacich a inštalačných celkov
   obchodná činnosť v oblasti inžinieringu a s ním spojených technologií, montážnych a servisných prác
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Kardoš Varnhagenstrasse 5 Mníchov Spolková republika Nemecko prechodný pobyt na území SR : Mierové nám. 23/4 Handlová