Vytvořte fakturu

FIRMA ŠEFČÍK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FIRMA ŠEFČÍK
IČO 31382011
TIN 2020303472
DIČ SK2020303472
Datum vytvoření 03 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIRMA ŠEFČÍK
Bartoňova 4
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 673 €
Zisk -748 €
Kontaktní informace
Email sefcik@sefcik.sk
webové stránky http://www.sefcik.sk
Telefon(y) +421254412604, +421254416059
Mobile(y) +421903718234
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,539
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,254
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,254
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,254
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,290
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 30
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 801
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,347
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,754
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,593
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 995
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 995
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,539
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,565
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 168
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 168
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,135
2. Ostatní fondy (427, 42X) 9,135
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -629
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -629
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -748
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,974
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,193
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,193
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,781
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,388
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,560
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,673
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 213
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,347
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,309
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,999
D. Služby (účtová skupina 51) 10,562
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 428
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,107
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,107
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,376
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 837
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 364
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,999
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 149
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 212
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382011 TIN: 2020303472 DIČ: SK2020303472
 • Sídlo: FIRMA ŠEFČÍK, Bartoňova 4, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava 03.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tomáš Šefčík 6 639 € (100%) Húščavova 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   01.04.2008Nové obchodné meno:
   FIRMA ŠEFČÍK, s. r. o.
   31.03.2008Zrušené obchodné meno:
   LOBO, s.r.o.
   21.10.2003Noví spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava Vznik funkcie: 03.11.1994
   20.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   03.11.1994Nové obchodné meno:
   LOBO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bartoňova 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a údržba žaluzií
   Noví spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava