Vytvořte fakturu

R + V REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Obchodní název R + V REAL
IČO 31382029
TIN 2020303516
DIČ SK2020303516
Datum vytvoření 03 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R + V REAL
Štúrova 11
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 560 €
Zisk -1 896 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252965216, 0263813424
Fax(y) 0252965216
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 49,777
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 49,777
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,461
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,645
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,078
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 646
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 70,422
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,585
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,178
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,896
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,837
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 57,837
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,496
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,394
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,947
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,560
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,550
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 28,362
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,278
C. Služby (účtová skupina 51) 13,526
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,751
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,614
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -802
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,746
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 135
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -134
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -936
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,896
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016