Vytvořte fakturu

MICHAL VI., družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MICHAL VI., družstvo
IČO 31382037
TIN 2020837258
DIČ SK2020837258
Datum vytvoření 27 Říjen 1994
Company category Družstvo
Sídlo MICHAL VI., družstvo
Michalská 6
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 005 €
Zisk -57 793 €
Kapitál 534 938 €
Vlastní kapitál -21 740 €
Kontaktní informace
Email michalska6bratislava@gmail.com
Telefon(y) 0254433362, 0903266669
Mobile(y) 0903266669
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 441,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 437,880
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 437,880
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 435,165
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,715
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,627
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,774
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,773
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,773
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 853
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 751
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 172
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,679
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,534
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,821
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,821
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 913
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 913
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -25,475
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,475
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,793
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 520,721
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,636
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 871
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,709
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,056
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 487,085
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 492
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 104,005
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 104,005
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 104,005
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,222
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,461
D. Služby (účtová skupina 51) 29,033
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,038
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 93,053
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 93,053
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,637
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,217
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,511
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,616
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,900
2. Ostatní náklady (562A) 25,900
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,716
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,616
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -56,833
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -57,793
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382037 TIN: 2020837258 DIČ: SK2020837258
 • Sídlo: MICHAL VI., družstvo, Michalská 6, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Sylvia Beriaczová predseda Michalská 6 Bratislava 27.10.1994
  Ing. Boris Horáček podpredseda Michalská 6 Bratislava 811 01 05.03.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   09.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   14.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Horáček Michalská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.03.2013
   13.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zörkler - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava
   27.10.1994Nové obchodné meno:
   MICHAL VI., družstvo
   Nové sidlo:
   Michalská 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Sylvia Beriaczová - predseda družstva Michalská 6 Bratislava
   Peter Zörkler - podpredseda družstva Michalská 6 Bratislava