Vytvořte fakturu

SATURN ENTERTAINMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SATURN ENTERTAINMENT
IČO 31382258
TIN 2020303692
DIČ SK2020303692
Datum vytvoření 04 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SATURN ENTERTAINMENT
Senická 17
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 573 122 €
Zisk -1 949 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254791936
Fax(y) 0254791939
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 285,129
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 262
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 262
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 262
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,867
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,861
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 260,260
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 260,260
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,260
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,746
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,567
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,179
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 285,129
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,382
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,892
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -110,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 72,122
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -182,750
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,949
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388,511
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,911
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,911
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 386,600
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 350,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,735
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,965
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,594
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 997
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,264
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 573,122
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 573,119
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 568,912
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,639
D. Služby (účtová skupina 51) 517,254
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,219
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,728
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,491
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 350
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,450
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,210
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,226
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,289
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,289
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,279
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 931
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,949
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382258 TIN: 2020303692 DIČ: SK2020303692
 • Sídlo: SATURN ENTERTAINMENT, Senická 17, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07 19.01.1999
  Martin Hájek Riazanská 42 Bratislava 831 02 16.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubica Jakubovičová 6 639 € (100%) Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2010Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   výroba zvukovo-obrazových diel a záznamov so súhlasom autora
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Ľubica Jakubovičová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Hájek Riazanská 42 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.10.2008
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   06.04.1999Nové sidlo:
   Senická 17 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   šírenie a verejné uvádzanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prevádzkovanie kín
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   reklamná, distribučná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   04.11.1994Nové obchodné meno:
   SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava