Vytvořte fakturu

CORUM GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CORUM GROUP
IČO 31382339
TIN 2020337528
DIČ SK2020337528
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORUM GROUP
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 541 €
Zisk -17 925 €
Kapitál 300 960 €
Vlastní kapitál 189 667 €
Kontaktní informace
Email bvv@corum.sk
webové stránky http://www.corum.sk
Telefon(y) +421244454277, +421244454410
Fax(y) 0244454410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 237,019
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,451
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,451
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,568
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,256
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,256
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 182,386
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,927
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,927
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,459
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 140,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,926
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,326
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 237,019
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,742
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 337
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 337
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 149,464
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 158,623
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,159
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,925
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,257
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56,646
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,646
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,220
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,412
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 664
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,909
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 406
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 64,541
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,541
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 64,541
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,083
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,628
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,782
D. Služby (účtová skupina 51) 19,442
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,075
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,767
4. Sociální náklady (527, 528) 53
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,906
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,542
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,689
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 383
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 383
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -383
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,925
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382339 TIN: 2020337528 DIČ: SK2020337528
 • Sídlo: CORUM GROUP, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03 11.03.2002
  Ing. Robert Janošťák Kozia 12 Bratislava 811 03 11.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Harminc 2 224 € (33.3%) Riazanská 20 Bratislava 831 03
  Ing. Robert Janošťák 2 224 € (33.3%) Kozia 12 Bratislava 811 03
  Vladimír Harminc 2 224 € (33.3%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   Vydavateľská činnosť
   31.03.2014Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   17.12.2002Nové obchodné meno:
   CORUM GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prenájom hnuteľných vecí - leasingová činnosť
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   audiovízia
   fotografické práce
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v predmetoch podnikania
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   Noví spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   16.12.2002Zrušené obchodné meno:
   ISTROPROJEKT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   11.06.2002Nové sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.03.2002
   Ing. Robert Janošťák Kozia 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.2002
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   07.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava
   Ing.arch. Eva Lisá Romanova 35 Bratislava
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ISTROPROJEKT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava
   Ing.arch. Eva Lisá Romanova 35 Bratislava
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava