Vytvořte fakturu

Talianska pekáreň Bageta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Talianska pekáreň Bageta
IČO 31382363
TIN 2020337429
DIČ SK2020337429
Datum vytvoření 26 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Talianska pekáreň Bageta
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 522 983 €
Zisk 41 203 €
Kapitál 715 454 €
Vlastní kapitál 395 437 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244372160, +421244259555, +421244635017
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 568,250
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 230,392
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 230,392
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,842
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 31,512
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 153,038
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 337,159
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,826
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,735
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 205,535
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 55,390
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,390
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 142,029
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,916
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 128,798
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 99,621
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,177
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 699
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 699
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 568,250
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300,369
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 250,864
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 251,426
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -562
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,203
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,361
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,957
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,957
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 673
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 673
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,042
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,509
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,509
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,044
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,733
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,377
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,379
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,881
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,881
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,377
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,431
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 104,520
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 104,520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 522,977
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 522,983
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 493,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,583
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 456,391
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 197,542
D. Služby (účtová skupina 51) 90,374
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 113,036
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,828
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,006
4. Sociální náklady (527, 528) 6,202
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,419
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,326
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,326
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 948
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,746
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,484
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,377
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,525
2. Ostatní náklady (562A) 5,525
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,852
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,373
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,016
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,016
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015