Vytvořte fakturu

OWEX TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OWEX TRADING
IČO 31382487
TIN 2020346559
DIČ SK2020346559
Datum vytvoření 07 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OWEX TRADING
Pernecká 9
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 618 825 €
Zisk 5 269 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265411207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 265,020
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,930
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,930
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,930
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,982
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 201,250
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,153
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,153
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 134,097
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,732
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,715
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 36,108
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33,084
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,024
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 265,020
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,948
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,553
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,553
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 112,487
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 129,201
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,714
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,269
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,915
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 185
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 185
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,189
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,356
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,356
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,783
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 299
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,751
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 541
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 541
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30,157
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 30,154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 618,825
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 618,825
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 617,890
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 935
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 609,765
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 535,170
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,265
D. Služby (účtová skupina 51) 58,254
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,774
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,127
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,591
4. Sociální náklady (527, 528) 56
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 278
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 903
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 903
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,060
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,136
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 912
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 496
2. Ostatní náklady (562A) 496
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 416
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -911
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,149
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382487 TIN: 2020346559 DIČ: SK2020346559
 • Sídlo: OWEX TRADING, Pernecká 9, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04 10.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Mikušík 6 639 € (100%) Pernecká 9 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.11.2004Nové sidlo:
   Pernecká 9 Bratislava 841 04
   04.11.2004Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   10.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.2003Zrušeny spoločníci:
   NITRAWEX spol. s r.o. IČO: 35 705 914 Novozámocká 179 Nitra
   Ing. Jozef Mikušík Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hajdúšek 1 Biskupová 956 07
   05.05.1999Nové sidlo:
   Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastov
   Noví spoločníci:
   NITRAWEX spol. s r.o. IČO: 35 705 914 Novozámocká 179 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hajdúšek 1 Biskupová 956 07
   04.05.1999Zrušené sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 844 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   07.11.1994Nové obchodné meno:
   OWEX TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 844 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie leasingových služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra