Vytvořte fakturu

DIVENDOOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIVENDOOR
IČO 31382517
TIN 2020346526
DIČ SK2020346526
Datum vytvoření 31 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIVENDOOR
Šaštínska 8
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 540 616 €
Zisk 4 462 €
Kapitál 1 042 221 €
Vlastní kapitál 710 293 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911222828, +421911776114
Fax(y) 0262520480
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,040,410
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 599,789
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 596,485
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 538,642
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,079
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,825
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,939
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,304
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,304
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 434,229
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 304,599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 304,599
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,488
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,488
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 65,155
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,716
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,716
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,439
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 62,987
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,183
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,804
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,392
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 515
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,824
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 53
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,040,410
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,537
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,279
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,084
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,084
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 536
2. Ostatní fondy (427, 42X) 536
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -3,824
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -3,824
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 688,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 688,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,462
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 335,873
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,380
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,006
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,159
12. Odložený daňový závazek (481A) 215
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 301,728
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28,012
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,012
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 236,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,163
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,578
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,080
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,033
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,765
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,765
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,481,976
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,540,616
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 357,507
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,036,068
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,375
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 58,640
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,026
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,529,557
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 284,093
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 693,883
D. Služby (účtová skupina 51) 241,943
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 220,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 154,945
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,644
4. Sociální náklady (527, 528) 10,473
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,644
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,470
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,470
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 43,771
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,707
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,984
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,059
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 261,031
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,209
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,193
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,866
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,404
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,112
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,708
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,462
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382517 TIN: 2020346526 DIČ: SK2020346526
 • Sídlo: DIVENDOOR, Šaštínska 8, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04 31.10.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Gorda 13 279 € (100%) Šaštínska 8 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Martin Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 06.11.2008
   22.11.2008Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Martin Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 31.10.1994
   Silvia Gordová Šaštínska 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 06.11.2008
   21.11.2008Zrušené sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   03.11.2005Nové obchodné meno:
   DIVENDOOR, s.r.o.
   02.11.2005Zrušené obchodné meno:
   SYNTEX, s.r.o.
   23.06.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   26.04.2002Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   montáž nábytku
   mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvnom základe
   montáž plastových okien
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   01.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   02.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   01.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   31.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Ing.arch. Miroslav Halčin Miletičova 69 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   30.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   21.05.1996Noví spoločníci:
   Gerhard Simon Alfonz Petzoldgasse 11 Perchtolsdorf Rakúsko
   20.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ernest Bognár Bílikova 20 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   SYNTEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šaštínska 8 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   zateplovanie objektov
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenstvo v oblasti znižovania energie
   Noví spoločníci:
   Ernest Bognár Bílikova 20 Bratislava
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Gorda Šaštínska 8 Bratislava