Vytvořte fakturu

DUNAJ investorská a realizačná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUNAJ investorská a realizačná
IČO 31382550
TIN 2020320610
DIČ SK2020320610
Datum vytvoření 04 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJ investorská a realizačná
Baštová 7
80101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 153 €
Zisk -18 426 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 413,105
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 352,301
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 352,301
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 352,301
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,804
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,756
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,756
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,571
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,571
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,571
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,477
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,455
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 413,105
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -326,234
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 678
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 678
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -315,125
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67,823
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -382,948
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,426
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 739,339
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 739,339
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,602
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,602
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 730,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,398
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 70,798
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,153
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,798
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,019
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,579
D. Služby (účtová skupina 51) 13,630
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 477
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 398
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 79
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,888
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 58,522
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 58,522
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,923
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,866
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,589
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,602
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,602
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,600
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,466
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,426
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382550 TIN: 2020320610 DIČ: SK2020320610
 • Sídlo: DUNAJ investorská a realizačná, Baštová 7, 80101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika 12.06.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Stephanie Hartl 2 191 € (33%) Viedeň 1040 Rakúska republika
  Dr. Elisabeth Hartl 2 224 € (33.5%) Viedeň 1030 Rakúsko
  Caroline Streit 2 224 € (33.5%) Viedeň 1040 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Dr. Elisabeth Hartl Reisnerstrasse 16 Viedeň 1030 Rakúsko
   Caroline Streit Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   08.05.2007Noví spoločníci:
   Stephanie Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   07.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   17.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.06.1997
   16.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Baštová 344/7 Bratislava
   06.10.1999Noví spoločníci:
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   05.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Stein Burokommunikation GmbH Scheibelreitergasse 9 Viedeň 1190 Rakúska republika
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Stein Burokommunikation GmbH Scheibelreitergasse 9 Viedeň 1190 Rakúska republika
   03.10.1997Nové sidlo:
   Baštová 7 Bratislava 801 01
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   12.06.1997Noví spoločníci:
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Baštová 344/7 Bratislava
   11.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H. Rossauerlände 23 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 13 Bratislava
   04.11.1994Nové obchodné meno:
   "DUNAJ investorská a realizačná spol., s.r.o."
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej kancelárie - nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa budov
   Noví spoločníci:
   Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H. Rossauerlände 23 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 13 Bratislava