Vytvořte fakturu

SUMA Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUMA Consulting
IČO 31382614
TIN 2020303681
DIČ SK2020303681
Datum vytvoření 28 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUMA Consulting
Černyševského 12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 646 662 €
Zisk 72 641 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252962750, +421262410701
Fax(y) 0262410701
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 725,610
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 378,211
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 378,211
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 360,072
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,143
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 586
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,604
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 345
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 345
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 174,259
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,373
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,373
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71,886
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 169,000
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,639
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 129,361
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,795
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,674
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 725,610
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,453
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 21,019
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 800
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 800
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 78,993
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 78,993
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,641
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,157
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 40
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 533,874
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,640
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,640
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 481,309
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,599
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,874
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,452
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,243
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,243
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 643,696
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 646,662
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,698
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 641,998
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,965
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 488,830
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,206
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,937
D. Služby (účtová skupina 51) 42,940
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 193,686
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 139,391
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,014
4. Sociální náklady (527, 528) 7,281
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,776
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,126
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,126
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,159
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,832
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 582,613
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,175
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 419
2. Ostatní náklady (562A) 419
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,756
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,162
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 150,670
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 78,029
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 78,029
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,641
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015