Vytvořte fakturu

ISTROMETAL DM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název ISTROMETAL DM
IČO 31382649
TIN 2020337440
DIČ SK2020337440
Datum vytvoření 10 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROMETAL DM
Hlohová 8
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 702 706 €
Zisk 69 279 €
Kontaktní informace
Email istrometal@istrometal.sk
Telefon(y) 0244457490
Mobile(y) 0903246604, 0903475042, 0903721180
Fax(y) 0244457452
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,344,505
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,832,176
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,832,176
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 262,232
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,312,072
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 257,872
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 507,217
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 34,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,908
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 295,554
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 174,204
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,204
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 34,133
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81,448
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,769
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 176,755
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,257
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 165,498
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,112
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,351
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,761
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,344,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 741,110
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,028
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,028
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,177
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,177
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 658,626
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 658,626
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,279
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,600,623
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 237,658
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 211,183
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26,475
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 616,769
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 727,201
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 591,124
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 591,124
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,519
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,906
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,240
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,192
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 220
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,995
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,995
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,772
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,772
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,621,938
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,702,706
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,621,938
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,768
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579,741
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,051,447
D. Služby (účtová skupina 51) 711,384
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 648,154
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 509,923
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 126,404
4. Sociální náklady (527, 528) 11,827
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,285
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 138,549
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 138,549
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,731
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,191
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,965
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 859,107
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 173
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 173
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 173
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,919
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27,636
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 27,636
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,283
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,746
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,940
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,940
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,279
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :31382649 TIN: 2020337440 DIČ: SK2020337440
 • Sídlo: ISTROMETAL DM, Hlohová 8, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07 10.11.1994
  Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 10.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Kamil Dorňák 3 500 € (50%) Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07
  Ing. Jaroslav Matuský 3 500 € (50%) Jurigovo nám. 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 Vznik funkcie: 10.11.1994
   24.02.2011Nové sidlo:
   Hlohová 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.11.1994
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07
   10.11.1994Nové obchodné meno:
   ISTROMETAL DM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojov
   kovoobrábačstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   sprostredkovateľská činnosť a obchodná činnosť
   konštrukčná a poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia