Vytvořte fakturu

BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI
IČO 31382673
TIN 2020843385
DIČ SK2020843385
Datum vytvoření 11 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI
Vajnorská 19
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 96 370 €
Zisk -12 619 €
Kontaktní informace
Email boehmint@slovanet.sk
Telefon(y) 0244371353, 0233227106
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,666
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,122
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,122
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,843
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,575
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,575
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1,036
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 232
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 100
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 688
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,913
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 367
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,352
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,333
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,333
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -34,369
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,369
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,619
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,385
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,385
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,755
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,755
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,572
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 631
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,759
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 96,371
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 96,370
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 96,370
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,628
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 63,370
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,075
D. Služby (účtová skupina 51) 29,153
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,773
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,670
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,051
4. Sociální náklady (527, 528) 52
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,258
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 401
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,659
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,619
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382673 TIN: 2020843385 DIČ: SK2020843385
 • Sídlo: BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI, Vajnorská 19, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viera Macháčková Krivá 4 Bratislava 07.02.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viera Macháčková 6 639 € (100%) Krivá 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.09.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   05.04.2007Nové predmety činnosti:
   šitie a úpravy bytových textílií
   montáž a demontáž interiérových garniží
   montáž sadrokartónu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   24.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Viera Macháčková Krivá 4 Bratislava 811 04
   23.11.2004Zrušeny spoločníci:
   BVB - vermögesverwaltungs - und beteiligungs gesellschaft m.b.H. Wildpretmarkt 9 Viedeň 1010 Rakúsko
   22.04.1999Noví spoločníci:
   BVB - vermögesverwaltungs - und beteiligungs gesellschaft m.b.H. Wildpretmarkt 9 Viedeň 1010 Rakúsko
   21.04.1999Zrušeny spoločníci:
   BVB - VERMÖGESVERWALTUNGS - UND BETEILIGUNGSGeselschaft m.b.H., zast.H. Mayerom Viedeň Rakúska republika
   07.02.1996Nové obchodné meno:
   BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 19 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Macháčková Krivá 4 Bratislava
   06.02.1996Zrušené obchodné meno:
   BOHM INTERNATIONAL SLOVAKEI, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Plančák Vajnorská 2 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   BOHM INTERNATIONAL SLOVAKEI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarmi všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie vyššieuvedených tovarov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   leasing hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   BVB - VERMÖGESVERWALTUNGS - UND BETEILIGUNGSGeselschaft m.b.H., zast.H. Mayerom Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Plančák Vajnorská 2 Bratislava