Vytvořte fakturu

FINAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINAM
IČO 31382754
TIN 2020303648
DIČ SK2020303648
Datum vytvoření 31 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINAM
Mariánska 14
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 249 €
Zisk -3 352 €
Kapitál 12 240 €
Vlastní kapitál -13 966 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,875
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,875
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,875
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,275
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,550
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 258
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 317
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,150
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,318
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 631
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,236
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,352
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,468
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,295
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,173
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,158
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 67
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 311
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,249
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,412
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,832
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,003
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,034
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,352
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,927
C. Služby (účtová skupina 51) 1,798
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 815
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 620
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,266
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,785
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,167
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 567
M. Úrokové náklady (562) 55
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 512
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -567
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,352
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,352
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382754 TIN: 2020303648 DIČ: SK2020303648
 • Sídlo: FINAM, Mariánska 14, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08 31.10.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Magula 6 639 € (100%) Mariánska 14 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 17.10.2002
   09.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 31.10.1994
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 17.10.2002
   08.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   14.08.2000Nové obchodné meno:
   FINAM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   sekretárske služby a preklady
   leasingová činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   upratovacie práce
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   13.08.2000Zrušené obchodné meno:
   ELI-TEX International, spol. s r.o.
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   ELI-TEX International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   17.04.1996Zrušené obchodné meno:
   M.G.L.Wx., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Markušova 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   M.G.L.Wx., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Markušova 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08