Vytvořte fakturu

TIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TIMA
IČO 31382771
TIN 2020807426
DIČ SK2020807426
Datum vytvoření 11 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIMA
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 123 693 €
Zisk 292 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.cukrarentima.sk
Telefon(y) +421264532001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,362
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,779
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,023
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,756
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,199
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,157
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,335
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,500
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,042
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,420
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,622
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 384
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,362
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -62,939
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -70,535
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,535
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 292
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,301
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,432
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,432
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,869
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -719
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -719
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87,466
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,748
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,588
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,786
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 130,479
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 123,693
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,991
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 118,488
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,876
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,658
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,107
D. Služby (účtová skupina 51) 10,433
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 56,094
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,795
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,008
4. Sociální náklady (527, 528) 1,291
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 407
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 407
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,817
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,781
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,565
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,565
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,565
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,252
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382771 TIN: 2020807426 DIČ: SK2020807426
 • Sídlo: TIMA, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 31.01.1995
  Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 15.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zečirja Mamuti 3 320 € (50%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
  Ljirim Mamuti 3 320 € (50%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 31.01.1995
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.08.1995
   09.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   23.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   22.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   Zečirja Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   19.08.1999Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   Zečirja Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   18.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Saratovská 5 - 7 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   nám.1 mája 4 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. l.mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mamuti Ljirim Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. 1. mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : 1.mája 4 Bratislava
   09.05.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cukrárne - výroba a predaj zmrzliny a cukrárensko-pekárenskych výrobkov
   25.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mamuti Ljirim Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. 1. mája 4 Bratislava
   24.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.06.1995Noví spoločníci:
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. l.mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   08.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   07.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : 1.mája 4 Bratislava
   06.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Zenuni Zenun Jána Smreka 3 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   TIMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám.1 mája 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zenuni Zenun Jána Smreka 3 Bratislava