Vytvořte fakturu

GAZDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GAZDA
IČO 31382789
TIN 2020353984
DIČ SK2020353984
Datum vytvoření 31 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAZDA
Hodonínska 7/A
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 552 387 €
Zisk 7 695 €
Kapitál 168 456 €
Vlastní kapitál -12 476 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263830203, +421263813855, +421265936541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 37,801
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 37,801
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,378
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 161,728
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,171
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,869
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,455
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 199,529
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,781
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 362
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,477
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,695
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 204,310
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 202,494
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,433
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,961
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 164,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,816
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 552,387
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 487,666
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 64,629
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 539,647
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 455,803
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 47,989
C. Služby (účtová skupina 51) 26,068
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 373
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,952
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,462
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,740
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,435
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,167
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,163
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,165
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,575
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,695
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382789 TIN: 2020353984 DIČ: SK2020353984
 • Sídlo: GAZDA, Hodonínska 7/A, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Říjen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 29.06.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marcel Andits 6 639 € (100%) Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.02.2010Nové sidlo:
   Hodonínska 7/A Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   opravy pracovných strojov
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   29.06.1999Noví spoločníci:
   Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   21.02.1997Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   poskytovanie sociálnych služieb
   reklamná činnosť /reklama/
   výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
   edičná /vydavateľská/činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   GAZDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie malej poľnohospodárskej a stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   poskytovanie sociálnych služieb
   reklamná činnosť /reklama/
   výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
   edičná /vydavateľská/činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01