Vytvořte fakturu

M.B.M. comp. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.B.M. comp.
IČO 31382835
TIN 2020346647
DIČ SK2020346647
Datum vytvoření 09 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.B.M. comp.
Líščie údolie 23
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 645 €
Zisk -4 563 €
Kontaktní informace
Email mbm@mbmcomp.sk
Telefon(y) 0265412170, 0903713467, 0905713467
Fax(y) 0265412170
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,391
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,391
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,391
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,140
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,545
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,108
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,531
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,385
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 31,036
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 84,312
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -53,276
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -44,858
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,563
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,916
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 42,915
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 328
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,587
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,645
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,210
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,435
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,539
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,246
C. Služby (účtová skupina 51) 1,684
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 485
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 454
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,763
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,824
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 800
M. Úrokové náklady (562) 800
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -800
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,563
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,563
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015