Vytvořte fakturu

AQUA - mont - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AQUA - mont
IČO 31382878
TIN 2020354017
DIČ SK2020354017
Datum vytvoření 31 Říjen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQUA - mont
Horná Ružová 8
96900
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 208 388 €
Zisk -67 159 €
Kapitál 72 866 €
Vlastní kapitál -114 556 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903450949
Mobile(y) 0903450949, 0908760020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,058
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,466
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,466
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 81
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,385
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,948
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,299
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,929
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,929
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,370
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,649
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,369
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,280
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 644
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,058
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -181,715
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,155
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -131,014
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,014
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,159
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 284,773
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 407
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 407
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 284,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 144,547
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,547
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 138,125
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 159
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 177
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 208,388
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 208,388
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 207,947
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 441
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,449
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 94,708
D. Služby (účtová skupina 51) 171,306
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,329
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,541
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 512
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,053
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -66,061
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -58,067
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -138
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -66,199
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -67,159
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31382878 TIN: 2020354017 DIČ: SK2020354017
 • Sídlo: AQUA - mont, Horná Ružová 8, 96900, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Říjen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.05.2004Nové sidlo:
   Horná Ružová 8 Banská Štiavnica 969 00
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.10.1994
   07.05.2004Zrušené sidlo:
   Belinského 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   10.07.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   09.07.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   30.06.1998Nové obchodné meno:
   AQUA - mont, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo-dodávka a montáž zariadení na úpravu pitných a úžitkových vôd
   poradenská činnosť v oblasti dodávky a montáže zariadení na úpravu pitných a úžitkových vôd
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   29.06.1998Zrušené obchodné meno:
   HRACHO, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   HRACHO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava