Vytvořte fakturu

REGISTER OBCHODU SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REGISTER OBCHODU SR
IČO 31382975
TIN 2020873833
Datum vytvoření 10 Listopad 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo REGISTER OBCHODU SR
Odeská 69
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,974
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,974
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,974
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,974
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,004
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,004
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,004
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4270949.tif
Date of updating data: 25.06.2015