Vytvořte fakturu

ŽS-EMZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ŽS-EMZ
IČO 31383289
TIN 2020334228
DIČ SK2020334228
Datum vytvoření 02 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŽS-EMZ
Račianska 109/C
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 206 981 €
Zisk -4 902 €
Kapitál 41 057 €
Vlastní kapitál -36 142 €
Kontaktní informace
Email zs-emz@zs-emz.sk
Telefon(y) 0244255958, 0244256004, 0903424426, 0903424427
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,770
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,770
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,469
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,467
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,467
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 301
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 301
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,770
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,045
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,600
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,778
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 748
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 748
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 20,207
2. Ostatní fondy (427, 42X) 20,207
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -88,476
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 55,034
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -143,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,902
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,815
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,743
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 46,304
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,304
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,186
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,800
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,136
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,233
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,655
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,655
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,405
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 207,362
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 206,981
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 206,881
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209,022
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,663
D. Služby (účtová skupina 51) 55,205
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 119,061
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,094
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,679
4. Sociální náklady (527, 528) 4,288
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,096
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 997
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,041
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 128,113
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 381
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 381
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,242
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,706
2. Ostatní náklady (562A) 1,706
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,536
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,861
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,902
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,902
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016