Vytvořte fakturu

InPharmService - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název InPharmService
IČO 31383335
TIN 2020354127
DIČ SK2020354127
Datum vytvoření 14 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo InPharmService
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 771 €
Zisk -16 983 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,535
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,710
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,378
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,533
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,854
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,956
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -74,276
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,983
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 114,810
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,272
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 96,547
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,744
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,690
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,393
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,720
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,156
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,835
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 134,771
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 127,817
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 449
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 150,188
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 107,699
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 135
C. Služby (účtová skupina 51) 8,410
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,091
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 68
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,292
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 493
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,417
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,022
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 607
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 607
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -606
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,023
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383335 TIN: 2020354127 DIČ: SK2020354127
 • Sídlo: InPharmService, Mlynské Nivy 54, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Daniel Hornáček, CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 14.11.1994
  Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 29.01.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Hornáček 3 319 € (50%) Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
  FINAGRO spol. s r. o. 3 319 € (50%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   16.09.2013Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   21.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   04.07.2009Noví spoločníci:
   FINAGRO spol. s r. o. Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   03.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   08.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.11.1994
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.01.2002
   22.06.2006Nové obchodné meno:
   InPharmService s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.01.2002
   21.06.2006Zrušené obchodné meno:
   InPharm Servis, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   02.07.2002Nové predmety činnosti:
   leasing
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1994
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.11.1994
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.01.2002
   01.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   29.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   28.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   27.06.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava 851 07
   26.06.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   25.03.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 336 724 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   24.03.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr.PhMr. Imrich Daubner , DrSc. Palisády 12 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   05.06.1995Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.11.1994Nové obchodné meno:
   InPharm Servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava