Vytvořte fakturu

Prvá novinová, skrátený názov PNS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Prvá novinová, skrátený názov PNS
IČO 31383441
TIN 2020471123
Datum vytvoření 01 Prosinec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá novinová, skrátený názov PNS
Záhradnícka P.O.BOX 81 151
82005
Bratislava
Financial information
Zisk -15 754 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255571636
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,196,710
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 456,533
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 740,177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,196,710
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,959,737
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 -23,943,983
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) -23,943,983
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,754
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,156,447
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,155,835
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,402,888
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,060,963
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 368,153
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,323,831
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 612
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,618
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 66
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,470
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,618
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -108
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11
X. Úrokové výnosy (662) 11
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 145
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -134
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,752
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,754
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4299455.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383441 TIN: 2020471123
 • Sídlo: Prvá novinová, skrátený názov PNS, Záhradnícka P.O.BOX 81 151, 82005, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Baranovič Martinengova 14 Bratislava 17.02.2000
  Ing Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava 17.02.2000
  Ing. Igor Ďurič, PhDr. M.Sch.Trnavského 20 Bratislava 01.07.1999
  Štefan Hlavatý 8. mája 9 Šaľa 01.07.1999
  Dr Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava 01.07.1999
  Ing. Anton Mackových Komenského 13/8 Spišská Nová Ves 01.07.1999
  Ing. Peter Mačinga Košická 43/a Bratislava 01.07.1999
  Ing Edita Slezáková Vlárska 72 Bratislava 17.02.2000
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Baranovič Martinengova 14 Bratislava
   Ing Jozef Bielik Račianska 95 Bratislava
   Ing Edita Slezáková Vlárska 72 Bratislava
   01.07.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Ďurič , PhDr. M.Sch.Trnavského 20 Bratislava
   Štefan Hlavatý 8. mája 9 Šaľa
   Dr Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Ing. Anton Mackových Komenského 13/8 Spišská Nová Ves
   Ing. Peter Mačinga Košická 43/a Bratislava
   30.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Fedor Flašík Osuského 3/a Bratislava 851 03
   JUDr. Danka Knápková Milana Marečka 8 Bratislava 841 07
   Ing. Anton Schindler Romanova 40 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Srník - predseda predstavenstva Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   Ing. Stanislav Vanek Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   23.09.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Schindler Romanova 40 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Srník - predseda predstavenstva Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   22.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Srník Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   19.05.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Danka Knápková Milana Marečka 8 Bratislava 841 07
   Ing. Stanislav Srník Gaštanova 13 Bratislava 811 04
   Ing. Stanislav Vanek Pankúchova 1 Bratislava 851 01
   18.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kollár Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Krištúfek Baniková 6 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Laky Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Šišolák Bagarova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Dalibor Chorvát pobyt na území SR : Kotešova 665 Kotešova 013 61
   29.11.1996Nové sidlo:
   Záhradnícka P.O.BOX 81 151 Bratislava 820 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja - veľkoobchod, maloobchod
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu volnej živnosti
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná a agentúrna činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   28.11.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 813 81
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja
   kúpa cigariet, tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru za účelom distribúcie a priameho predaja
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná a agentúrna činnosť
   02.04.1996Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Flašík Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Ján Kollár Pribišova 9 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Krištúfek Baniková 6 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   01.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Malejčík Rastislavova 72 Košice 041 01
   Ing. Jozef Vavrek Oremburská 12 Banská Bystrica 974 01
   23.08.1995Nové obchodné meno:
   Prvá novinová spoločnosť, a.s. skrátený názov PNS, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja
   kúpa cigariet, tabakových výrobkov a iného doplnkového tovaru za účelom distribúcie a priameho predaja
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná a agentúrna činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Laky Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Vavrek Oremburská 12 Banská Bystrica 974 01
   22.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Prvá novinová spoločnosť, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností:
   rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
   doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
   výstavba, prevádzkovanie a rozvoj siete PNS na území SR
   činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku
   tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
   vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propa- gačných a informačných materiálov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Eichenberger Lachova 10 Bratislava 851 03
   Magdaléna Szabová Lichnerova 4 Senec 903 01
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   Prvá novinová spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 813 81
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výkon poštovej novinovej služby pre potreby národného hospodárstva, obrany a bezpečnosti štátu a potreby obyvateľstva v okruhu nasledovných činností:
   rozširovanie tuzemskej a zahraničnej tlače a zasielanie tlače do zahraničia
   predaj doplnkového tovaru v sieti PNS na území SR
   doprava novinových zásielok a doplnkového tovaru na území SR i mimo územia SR
   výstavba, prevádzkovanie a rozvoj siete PNS na území SR
   činnosti vyplývajúce z prevádzky, údržby, modernizácie, rozvoja a výstavby zariadení a objektov v majetku
   tvorba a údržba informačnej databázy pre potreby informačného systému PNS
   vydavateľstvo odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok, tlačív, propa- gačných a informačných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Eichenberger Lachova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Ondrej Malejčík Rastislavova 72 Košice 041 01
   Magdaléna Szabová Lichnerova 4 Senec 903 01
   Ing. Jaroslav Šišolák Bagarova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Dalibor Chorvát pobyt na území SR : Kotešova 665 Kotešova 013 61