Vytvořte fakturu

DIAMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIAMS
IČO 31383483
TIN 2020346614
DIČ SK2020346614
Datum vytvoření 22 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIAMS
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 203 105 €
Zisk -30 396 €
Kapitál 238 703 €
Vlastní kapitál 209 995 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.diams.sk
Telefon(y) +421262520931, +421262411290
Fax(y) 0262411290
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 203,779
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,419
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,419
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,419
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 197,493
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,787
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,542
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 12,471
3. Výrobky (123) - /194/ 3,028
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,538
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 208
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 56,542
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 44,422
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,422
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 479
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,641
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,164
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,159
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 86,005
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,867
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 26
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,841
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 203,779
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,597
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 178
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 35,973
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 35,973
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 161,842
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 384,844
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -223,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,396
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,182
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,541
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 15,641
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,735
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,776
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,588
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,542
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 211,681
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 203,105
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 411
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 211,225
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,567
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 36
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 232,153
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 375
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,875
D. Služby (účtová skupina 51) 35,364
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 177,976
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 127,927
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 45,306
4. Sociální náklady (527, 528) 4,743
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 826
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,789
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,789
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 29
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,048
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,455
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 396
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatní náklady (562A) 6
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 374
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -386
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,434
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,396
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383483 TIN: 2020346614 DIČ: SK2020346614
 • Sídlo: DIAMS, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26 28.03.2008
  Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 05 28.03.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Vlasák 2 000 € (20%) Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26
  Ing. Jaroslav Labuda 2 000 € (20%) Holíčska 23 Bratislava 851 05
  Ing. Pavol Benc 2 000 € (20%) Bratislava 851 02
  Ing. Juraj Bosák 2 000 € (20%) Bratislava 851 03
  Pavol Kokavec 2 000 € (20%) Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.05.2014Noví spoločníci:
   Pavol Kokavec Kovácsova 24 Bratislava 851 10
   07.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   18.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   28.05.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Vlasák Koceľova 7 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 28.03.2008
   Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.03.2008
   27.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.11.1994
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 22.11.1994
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.11.1994
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 22.11.1994
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   03.01.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.01.2001Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslav Labuda Holíčska 23 Bratislava 851 04
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   26.03.1996Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   25.03.1996Zrušené sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   DIAMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svrčia Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba počítačov a iných prístrojov na spracovanie údajov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. Obchodovať s tovarom, na ktorý sa zákonom vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Benc Pečnianska 21 Bratislava 851 02
   Ing. Juraj Bosák Námestie Hraničiarov 11 Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   Ing. Pavol Kokavec Matičná 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   František Levický Karpatské námestie 21 Bratislava 831 06
   Ing. Tomáš Vanek Jankolova 1 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jamriška Lachova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Tibor Kaluš Sklenárova 30 Bratislava 821 09