Vytvořte fakturu

Paneurópa Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Paneurópa Consult
IČO 31383505
TIN 2020843572
DIČ SK2020843572
Datum vytvoření 09 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Paneurópa Consult
Žižkova 31
04001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 470 €
Zisk 1 576 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0915960944
Mobile(y) +421915960944
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,447
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,664
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,355
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,447
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,045
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,170
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,576
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,402
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,310
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,449
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 615
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -372
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 618
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 92
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,470
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,518
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 952
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,332
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 583
C. Služby (účtová skupina 51) 12,260
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,393
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 96
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,138
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,675
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,056
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,576
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015