Vytvořte fakturu

OPG Internationale Spedition - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OPG Internationale Spedition
IČO 31383645
TIN 2020303846
DIČ SK2020303846
Datum vytvoření 22 Listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPG Internationale Spedition
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 303 390 €
Zisk 5 808 €
Kapitál 60 840 €
Vlastní kapitál -33 182 €
Kontaktní informace
Email opg@opg.sk
webové stránky http://www.opg.sk
Telefon(y) +421253632781
Mobile(y) +421903218109
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,995
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,995
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,995
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,947
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,937
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,913
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,391
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,942
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,374
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -40,153
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,808
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,316
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,263
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 76,053
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,579
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 392
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,722
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 303,390
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 294,961
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,076
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,353
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 294,819
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,329
C. Služby (účtová skupina 51) 264,609
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,377
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,410
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,332
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,762
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,571
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,023
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,370
M. Úrokové náklady (562) 832
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 538
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,370
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,201
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,393
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31383645 TIN: 2020303846 DIČ: SK2020303846
 • Sídlo: OPG Internationale Spedition, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Listopad 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava 851 01 22.11.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Salajka 3 652 € (55%) Topoľčianska 27 Bratislava 851 01
  Oľga Žitná 2 988 € (45%) Pri vinohradoch 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.07.2004Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   27.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   22.11.1994Nové obchodné meno:
   OPG Internationale Spedition s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkobchod v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo a konzultácie
   vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava
   Oľga Žitná Pri vinohradoch 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Salajka Topoľčianska 27 Bratislava 851 01